Ihly do inzul.pier BD

Správná technika vpichu

 

Výber správnej dĺžky ihly

ihlaihlaihla

ciara

 

Správny uhol vpichu

uhol

ciara

 

Správne uchytenie kožnej riasy

riasariasariasariasa

 

Rotácie miesta vpichu

Každá injekcia v danej oblasti by mala byť vo vzdialenosti 2-3cm od predošlého vpichu.

telorotacia vpichu