História

ČO SME UŽ UROBILI a ČO ROBIME?

PRE KOHO TO ROBÍME?  

 

1996

 • založenie spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o. na Slovensku so sídlom v Bratislave
 • robíme prieskum trhu, nadväzujeme kontakty s výrobcom inzulínových púmp firmou DISETRONIC;
 • pomáhame presadiť plnú úhradu inzulínovej pumpy zdravotnými poisťovňami

1997

 • registrujeme a kategorizujeme historicky PRVÚ INZULÍNOVÚ PUMPU na Slovensku

H-TRON V 100 výrobcu DISETRONIC, neskôr H-TRON plus V100,

1998

 • nastavujeme prvých diabetikov na inzulínovú pumpu v NEDÚ Ľubochňa,

neskôr postupne vo všetkých diacentrách, najmä však v DFNsP v Košiciach, MFNsP Martine a DFNsP Bratislava, PLK Žilina a PLK Prievidza

1999

 • prichádzame na trh s ihlami do inzulínových pier PEN-FINE ako univerzálnymi ihlami pre všetky bežne dostupné inzulínové perá;

2000

 • organizujeme 1.odborný seminár pre odbornú lekársku diabetologickú verejnosť na Slovensku zameraného na CSII,

2001

 • organizujeme 1. odborno – spoločenské stretnutie „pumpákov“- užívateľov inzulínových púmp H-TRON na Slovensku,
 • zakladáme divíziu KARDIO (holtre krvného tlaku BP ONE a EKG CARDIETTE);
 • dosiahli sme predaj prvých 100 inzulínových púmp na Slovensku,

2002

 • organizujeme 2. odborno – spoločenské stretnutie „pumpákov“- užívateľov inzulínových púmp H-TRON na Slovensku (ďalej stretnutie pumpákov)
 • organizujeme 2. seminár pre lekárov o CSII na Slovensku,

2003

 • zahajujeme činnosť vlastnej Výdajne zdravotníckych pomôcok MEDATRON
 • so Zväzom diabetikov Slovenska (ďalej ZDS) organizujeme historicky I. rekondičný pobyt v Tatranských Matliaroch – jediný svojho druhu na Slovensku a v strednej Európe;
 • organizujeme 3. stretnutie pumpákov na Slovensku z ktorého sa postupne stáva každoročná tradícia

2004

 • spoločne s ROCHE /ako nástupcom DISETRONIC/ organizujeme 1. seminár a wokshop pre diabetologické sestry,
 • so ZDS opäť organizujeme historicky II. rekondičný pobyt v Tatranských Matliaroch,
 • organizujeme 4. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;
  2005
 • so ZDS organizujeme už III. rekondičný pobyt v Tatranských Matliaroch
  • organizujeme 5. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;

2006

 • postupne rozvíjame spoluprácu s výrobcom inzulínových púmp ACCU-CHEK s firmou ROCHE Diagnostics Slovensko a od 1.7.2006 distribuujeme novú prelomovú generáciu inzulínových púmp s názvom Accu-Chek® SPIRIT,
 • súčasne rozširujeme ponuku infúznych setov do inzulínovej pumpy:
  • Accu-Chek®Rapid-D Link, Accu-Chek®FlexLink a Accu-Chek®TenderLink
 • so ZDS organizujeme už IV. rekondičný pobyt v Tatranských Matliaroch
 • organizujeme 6. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;

2007

 • 4 so ZDS organizujeme už V. rekondičný pobyt v Tatranských Matliaroch
 • organizujeme 7. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;

 

2008

 • organizujeme 8. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;

2009

 • organizujeme 9. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;
 • V rámci neustálej inovácie a rozvoja v spoločnosti sa predovšetkým od roku 2010 zameriavame na čo najširšie spektrum produktov pre diabetikov, najmä však zdravotníckych pomôcok, potrieb a doplnkov výživy.

2010

 • spolu s výrobcom ROCHE Slovensko, s.r.o. uvádzame na trh úplne nový a jedinečný integrovaný inzulínový systém ACCU-CHE Combo a testovacie prúžky a glukomery ACCU-CHEK PERFORMA NANO, Active a Go,
 • zakladáme nový on-line obchod, e-shop rozšírený o úplne nové produkty pre diabetikov predovšetkým testovacích prúžkov ku glukomerom a ďalšieho doplnkového sortimentu;
 • začíname s dovozom a distribúciou špeciálnej kozmetiky na nohy a ruky najmä pre diabetikov významnej značky FUSSPUNKT a HANDPUNKT , postupne začíname dovážať unikátne chladiace puzdra FRIO na inzulín a iné liečivá od  anglického výrobcu FRIO UK , ako aj tekutý rýchly cukor ako prvú pomoc pri hypoglykémii HYPOFIT,

2011

 • sťahujeme prevádzku firmy do nových moderných priestorov na ul. S.Chalúpku 13 v Trenčíne, poskytujeme tu okrem služieb zákazníckeho servisu, poradenstva v edukačných a školiacich priestoroch aj retailovú činnosť Výdajne zdravotníckych priestorov MEDATRON
 • organizujeme 10. stretnutie pacientov liečených inzulínovou pumpou na Slovensku;
 • nadväzujeme spoluprácu s významným výrobcom ihiel do inzulínových pier a inzulínových striekačiek BD Microfine TM so spoločnosťou Becton Dickinson and Company (BD)

2012

 • zahajujeme popri kamennej výdajne činnosť internetovej e-výdajne zdravotníckych pomôcok MEDATRON
 • rozširujeme veľkoobchodnú činnosť pre BD prostredníctvom nového distribučného skladu.

2013

 • spúšťame vernostný klubový systém DIAPLANET klub pre užívateľov inzulínových púmp všetkých typov,
 • vyvíjame vlastný unikátny softwér pre sledovanie spotreby a SMS notifikácie spotrebného materiálu k inzulínovým pumpám DIAONLINE,
 • rozširujeme sortiment o testovacie prúžky ONE TOUCH Select a Ultra, Freestyle Optium a TD 4335, ako aj o predaj príslušenstva k inzulínovým pumpám PARADIGM výrobcu MEDTRONIC, predovšetkým infúznych setov SILHOUETTE a QUICK-SET a zásobníkov inzulínu 1,5 a 3ml,
 • budujeme novú ORTOPEDICKÚ DIVÍZIU spoluprácou s firmou COMFORT MEDICAL a zároveň kategorizujeme nové ortopedické pomôcky
 • spolupracujeme s LOHMAN-RAUSCHER a distribuujeme zdravotnícke pomôcky pre vlhké krytie SUPRASORB a WLIVASORB,

2014

 • Budujeme nový distribučný sklad ortopedických pomôcok, rozširujeme ponuku orto- pomôcok,
 • Dosiahli sme počet 2000 registrovaných klientov v našom úspešnom projekte DIA-ESHOP , kde ponúkame najširší špecializovaný sortiment pomôcok, potrieb a doplnkov výživy pre diabetikov na Slovensku,