FRIO® – Unikátnosť

frioSchválené FDA (U.S. Food and Drug Administration)
FRÍO® puzdro a kryštáliky boli preskúmané FDA a taktiež bol schválený ich predaj v USA. FRÍO® puzdro bolo značne testované tiež British Medical Devices Evaluation Unit (Britským oddelením hodnotenia lekárskych prístrojov/vynálezov). Kryštáliky, nachádzajúce sa vo FRÍO® puzdre, zodpovedajú dôležitým Britským bezpečnostným štandardom.

Unikátnosť FRÍO®
Všetky produkty majú unikátny svetový technologický patent a sú dostupné iba od FRÍO® UK Ltd a ich výhradných predajcov, pre Slovensko je to spoločnosť MEDATRON, spol. s r.o.

Meranie teploty vo vnútri FRIO-puzdra

Úvod
FRIO-puzdro má úlohu udržať obsah chladný na dlhší čas. Merania analyzované v tejto štúdii boli preskúmané, aby sa prešetrila teplotná reakcia malého množstva vzorky vody ako vydrží vo fľaštičke po obdobie niekoľkých hodín, keď je skladovaná vo FRO – puzdre používanom vo vysokej teplote ovzdušia. Okrem iného bola skúmaná výkonnosť puzdra pri rozdielnych hodnotách vlhkosti. Na preskúmanie reakcie malého množstva vzoriek, ktoré sú vystavené vplyvu prostredia, bolo taktiež vykonané meranie tak, že vzorka vody bola voľne zavesená v inkubátore.

Metóda
Merania teploty boli vykonané v detskom inkubátore typu Air-Shields Isolette C550 XL. Tento inkubátor je určený na poskytovanie dôkladnej kontroly mikroklímy pre veľmi malé a choré deti a môže udržiavať stabilizovanú teplotu prostredia okolo 37.8° s maličkými odchýlkami. Relatívna vlhkosť vo vnútri inkubátora bola kontrolovaná pri týchto meraniach používaním Air-Shields Dewette 2 Servocontrolled sústavou vlhkosti. Dve plastové vzorkové fľaštičky používané na uchovávanie vzoriek krvi mali navŕtaný otvor do vrchnáka a boli prispôsobené platinovému odporovému teplomeru. Fľaštičky boli naplnené 5 ml vody a boli chladené v chladničke na približne 5°C predtým ako boli položené do FRIO-puzdra, ktoré bolo aktivované úplným ponorením do studenej vody na 90 sekúnd. Aktivované FRIO-puzdro bolo zvisle zavesené v centre inkubátora, takže bol celým povrchom vystavený vzduchu. Vzorkové fľaštičky boli potom umiestnené v puzdre. Dva platinové odporové teplomery boli usporiadané vodorovne mimo puzdra vo vnútri inkubátora. Jeden blízko gombíka puzdra a ďalší v blízkosti vchnej časti na meranie teploty vzduchu v inkubátore. Relatívna vlhkosť bola kontrolovaná v rozdielnych hodnotách meracích období. Informácie o teplote a relatívnej vlhkosti boli automaticky zaznamenávané v intervaloch po dobu trvania testov, ktoré boli až do 48 hodín.

Vybavenie
Teploty boli merané pomocou platinových odporových teplomerov s dĺžkou 100 mm spojených s Fluke Hydra 2650 Data Acquisition Unit. Teplomery boli kalibrované vo vodnom kúpeli porovnaním Rosemount 162N Platinum odporovým teplomerom a Fluke 8520 Bridge. Neistota kalibrácie platinových odporových teplomerov bola +- 0.05°C s istotou pravdepodobnosti nie menej ako 95%. Relatívna vlhkosť vo vnútri inkubátora bola meraná pomocou Vaisala HM1132 merača relatívnej vlhkosti s nepresnosťou marania +- 1% RH alebo B&K Climate Analyser 1213 s nepresnosťou merania +- 1% RH.

Preklad:
Výsledky

Údaje boli zaznamenané po dobu 48 hodín a výsledná osnova teploty oproti času je znázornená v Obrázku č.1. Senzory 1 a 2 boli vo vzorkovej ampulke v FRIO-puzdre, snímač 6 a snímač 10 boli pripevnené v atmosfére inkubátora. Priemerná teplota vzduchu v inkubátore bola 38,1°C. Obidve vzorkové teploty ostali pod 26.5°C po dobu trvania merania. Pozri graf č. 1.

obr