Výrobcovia

Odber noviniek

Čl. III: Záručná doba

 

1. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

4. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list).

5. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.

6. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v bodoch 1 až 3 tohto Čl.. 7. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.