Výrobcovia

Odber noviniek

Dodacie podmienky

Internetová výdajňa ZP MEDATRON poskytuje tieto 3 možnosti dodania tovaru:

1. Slovenskou poštou (ďalej SP) je tovar v závislosti od veľkosti zásielky zaslaný ako balík na Vašu adresu Cena za prepravu SP predstavuje štandardne 2,50EUR. V prípade balíka s hmotnosťou vyššou ako 2kg je k prepravnému 2,50EUR pripočítaná sadzba podľa aktuálne platného sadzobníka SP v čase objednávky. Doba dodania od odoslania zásielky je SP obvykle 2 pracovné dni.

2. Kuriérskou spoločnosťou UPS, pri ktorej Vám UPS kuriér odovzdá zásielku na adrese uvedenej v objednávke. V prípade ak sa Vami požadovaná adresa dodania odlišuje od adresy uvedenej v objednávke, UPS kuriér Vás pred odozdaním telefonicky kontaktuje a dohodne si s Vami miesto odovzdania tovaru. Cena za prepravu cez UPS predstavuje 4,50EUR. Doba dodania od odoslania zásielky je obvykle 1 pracovný deň.

3. Osobným odberom v našej kamennej výdajni ZP Medatron na ul.S.Chalúpku 13 v Trenčíne v čase od 8:00hod do 13:30hod.

 

V prípade, ak predávajúci v deň prijatia objednávky nedisponuje ponúkaným tovarom na sklade a je nutné ho objednať u distribútora, lehota na doručenie v bodoch 1-3 sa predlžuje o 1 pracovný deň. O tejto záležitosti je kupujúci bezodkladne informovaný pri potvrdení objednávky predávajúcim. Ak je objednávka zaslaná predávajúcemu mailom do 14.00hod daného dňa platí dodanie podľa bodov 1 - 3 Dodacích podmienok.

Ak je objednávka zaslaná predávajúcemu po 14.00hod daného dňa sa prijatie a vybavenie takejto objednávky automaticky presúva do nasledujúceho pracovného dňa.

Kupujúci je emailom informovaný o stave vybavenia jeho objednávky. V prípade zaslania objednávky kuriérskou spoločnosťou UPS si môže stav zásielky kupujúci sledovať aj na internete na stránke www.ups.sk.

Kupujúci je po prevzatí tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky. Vnútri v každej zásielke prikladá predávajúci faktúru a dodací list, prípadne faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci dodáva zdravotnícke pomôcky iba na území Slovenskej republiky.

V prípade objednávky v konečnej sume jednotlivých cien tovarov nad 66,00EUR vrátane DPH (po zahrnutí prípadných zliav) prepravné NEPLATÍTE.

 

Možnosti vrátenia zdravotníckej pomôcky a odstúpenia od kúpnej zmluvy

1) Zdravotnícku pomôcku môže kupujúci vrátiť do siedmich dni odo dňa prevzatia zásielky, ak zásielka obsahuje:

     a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,

     b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,

     c) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,

     d) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku. Zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z vyššie uvedených dôvodov do siedmich pracovných dní od prevzatia kupujúcim.

 

Spolu s vrátenou zdravotníckou pomôckou je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu písomne krátky list s jednoznačným textom, že odstupuje od kúpnej zmluvy spolu s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a spôsobu, akým chce kupujúci vrátiť peniaze za tovar.

Zdravotnícke pomôcky z takejto zásielky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.

Predávajúci je povinný späť prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote pätnástich dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú zaplatil kupujúci za tovar vrátane prepravných nákladov na bankový účet kupujúceho.

Vrátenie zdravotníckej pomôcky, ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenu kupujúcim z dôvodov uvedených v časti 1) v bodoch a) až d) vybaví odborný personál vo výdajni ZP výmenou vrátenej zdravotníckej pomôcky za sumu, ktorú kupujúci za vrátenú zdravotnícku pomôcku zaplatil vrátane prepravných nákladov určených na doručenie zásielky.

 

2) Zdravotnícku pomôcku môže kupujúci vrátiť pre účely reklamácie:

     a) osobne odovzdaním v prevádzke výdajne ZP, z ktorej bola zásielka obsahujúca túto zdravotnícku pomôcku odoslaná,

     b) zaslaním poštovej zásielky ako balíka obsahujúcej vrátenú zdravotnícku pomôcku spolu s písomnou informáciou s jednoznačným uvedením dôvodov vrátenia predávajúcemu formou listu priloženého k zásielke.

Bez písomnej informácie o dôvodoch a popise reklamácie nie je možné takúto zásielku reklamovať.

Zákonne stanovená záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba, resp. ak nie je vyznačená kratšia expirácia zdravotníckej pomôcky uvedená výrobcom na obale pomôcky. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.