Výrobcovia

Odber noviniek

Ochrana osobných údajov

MEDATRON, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ internetovej výdajne ZP medatron.sk sa zaväzuje, že zverené osobné údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a s propagáciou jeho internetového obchodu.

Zaväzuje sa tiež, že bez súhlasu vlastníka týchto údajov ich neposkytne tretej osobe.

Vyplnením elektronckého objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi a spracovávateľovi osobných údajov, spoločnosti MEDATRON, spol. s r.o., sídlo Na Pasekách 14, BRATISLAVA 831 06, IČO: 35695528 ako súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to i bez udania dôvodu, na základe písomnej požiadavky kupujúceho zaslanej poštou alebo mailom na adresu predávajúceho, jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.