Výrobcovia

Odber noviniek

Ako objednať tovar?

Spôsob objednania

Kupujúci si objednáva tovar z internetovej výdajne ZP na základe ponuky uvedenej na stránke www.medatron.sk, v sekcii E-shop a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára pre internetový výdaj ZP.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí elektronického objednávkového formulára. Takto vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Každá objednávka má priradené jednoznačné identifikačné číslo, pod ktorou je evidovaná v systéme. Toto umožňuje sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky zodpovedným pracovníkom až po jej konečné vybavenie a odoslanie na požadovanú adresu.

 

Kúpna cena

Kúpna cena, t.j. cena uvedená na stránke www.medatron.sk v sekcii E-shop (po kliknutí sem prejde klient priamo do prísl. odstavca) pri danom tovare je v čase objednania tovaru zákazníkom konečná a je uvedená vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien produktov v E-shope.

Zmeny cien sa nevzťahujú na už objednaný tovar.

Všetky uvádzacie alebo akciové ceny sú konečné, vrátane DPH.

Akciové ceny sú platné do dátumu skončenia akcie alebo do vypredania zásob.

 

Potvrdenie prijatia objednávky

Po registrácii objednávky zašle predávajúci na mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, čo sa považuje za akceptáciu objednávky. Zároveň zašle informáciu o dostupnosti tovaru na sklade, od čoho sa odvíja doba dodania objednaného tovaru.

 

Kontrola a odoslanie zásielky

Po prijatí objednávky, ktorej obsahom je zdravotnícka pomôcka, zabezpečí odborný personál výdajne jej prípravu, kontrolu a zabalenie.

Vašu objednávku vrátane údajov v objednávke evidujeme v Evidencii údajov o internetovom výdaji zdravotníckych pomôcok v zmysle zákona.

Popis postupu ako nakupovať uvádzame v časti Nákup tovaru a vytvorenie objednávky (po kliknutí sem prejde klient priamo do prísl. odstavca)

 

Poučenie o možnosti zrušenia objednávky

Kupujúci môže zrušiť objednávku v prípade, ak k zrušeniu dôjde skôr ako zašle predávajúci oznámenie o prijatí objednávky na mailovú adresu kupujúceho. Po zaslaní takéhoto oznámenia je možné objednávku zrušiť iba po písomnej dohode s predávajúcim a to len v deň objednávky.