Výrobcovia

Odber noviniek

Základné informácie o internetovom výdaji a prevádzkovateľovi

Internetová Výdajňa Zdravotníckych pomôcok MEDATRON (ďalej Výdajňa ZP MEDATRON), zahájila svoju činnosť dňom 7.3.2012 vydaním Rozhodnutia TSK/ 2012/ 01825/zdrav.-3 v zmysle § 22 zákona č.362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, popri svojej štandartnej činnosti kamennej výdajne ZP. V tomto Rozhodnutí TSK ako vecne príslušný správny orgán rozhodol o zmene umiestnenia kamennej prevádzkarne a o doplnení, v ktorom povoľuje lekárenskú starostlivosť v odbore lekárenstvo vo výdajni zdravotníckych pomôcok s internetovým výdajom výdajni ZP MEDATRON.

Právoplatné rozhodnutie o vydaní Povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok MEDATRON najdete na stránke Národného centra zdravotníckych informácii SR tu.

Prevádzkovateľ internetovej a kamennej Výdajne ZP MEDATRON je spoločnosť MEDATRON, spol. s r.o., so sídlom Na Pasekách 14, BRATISLAVA 831 06, IČO: 35695528, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, 11463/B

OR SR

Doména internetovej Výdajne ZP MEDATRON je www.medatron.sk. Miesto prevádzky výdajne ZP MEDATRON sa nachádza na ul. S.Chalúpku 13, TRENČÍN 91101

OP platia pre kupujúceho tak ako sú uverejnené na stránke www.medatron.sk v časti E-shop v deň vytvorenia a odoslania elektronickej objednávky kupujúceho.

Každá zmena OP bude zverejnená na internetovej stránke www.medatron.sk v časti E-shop a platná a účinná bude dňom zverejnenia.

Obchodné podmienky platné pre internetový výdaj zdravotníckych pomôcok Výdajne zdravotníckych pomôcok MEDATRON (OP) nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7.marca 2012.

 

Prevádzka

Adresa prevádzky internetovej výdajne ZP MEDATRON:

Výdajňa ZP MEDATRON

S.Chalúpku 13

91101 Trenčín

www.medatron.sk

 

Prevádzková doba

Internetová výdajňa ZP MEDATRON na www.medatron.sk v sekcii E-shop je pre Vás prístupná na prezeranie a objednávanie 24 hodín denne.

Svoje otázky súvisiace s ponukou tovaru, objednávkou alebo stavom vybavenia vašej objednávky môzete volať na mobilné číslo: 0902640265 alebo na pevnú linku: 032/ 7445486 alebo prostrednictvom mailovej adresy : medatron@medatron.sk.

Vaše otázky pre konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, resp. pre oznámenie zlyhania zdravotníckych pomôcok môžete volať na 0903-550 544 alebo mailom na gasko@medatron.sk v pracovných dňoch od pondelka do piatku od 8:00hod - 15:00hod